- Reklama -bydlení
- Reklama -bydlení
DomůFinanceČerpání eurofondů se zjednoduší

Čerpání eurofondů se zjednoduší

Zjednodušení využívání eurofondů v době globální krize je záměrem novely zákona o pomoci a podpoře poskytované z fondů Evropského společenství (ES), kterou dnes podepsal prezident SR Ivan Gašparovič. Parlament ji projednal teprve minulý týden ve zkráceném legislativním řízení.
Novela reaguje na nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, které bylo nedávno novelizováno v ustanoveních týkajících se finančního řízení. „Úpravy obsažené v uvedeném nařízení mimo jiné umožnily členským státům, aby do výkazu výdajů, které předkládají Evropské komisi (EK), zahrnuly i výdaje pro velké projekty, které ještě nebyly komisí schváleny,“ vysvětlil předkladatel novely, ministerstvo dopravy.

Dosavadní úprava obsažená v zákoně o pomoci a podpoře poskytované z fondů ES neumožňovala, aby byla pomoc z eurofondů na realizaci velkých projektů poskytnuta žadateli ještě před potvrzením pomoci ze strany komise. „Je třeba, aby se zákon sladil s nařízením ES a umožnil tak čerpání finančních prostředků z fondů na realizaci velkých projektů již před jejich schválením komisí,“ zdůraznil předkladatel. V případě nepotvrzení pomoci ze strany EK nebo potvrzení pomoci v nižší výši budou následně její příjemci smluvně zavázáni odpovídající část finančního příspěvku poskytnutého z fondů ES vrátit.

Poslanci prostřednictvím této novely nepřímo novelizovali i řadu sociálních zákonů. Změny se týkají právní úpravy zaměstnávání občanů se zdravotním postižením a fungování tzn. chráněných dílen, které jsou ovlivněny globální hospodářskou krizí. Mimo jiné se termín průběžného poskytování příspěvku na úhradu provozních nákladů chráněné dílny nebo chráněného pracoviště a na úhradu nákladů na dopravu zaměstnanců změnil na čtvrtletní.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek